ריצה מוחית: שינון איברים

© W & B / Jörg Neisel

© W & B / Jörg Neisel

המשימה:
שינן את התמונות בצורה הטובה ביותר. רשום אילו איברים מוצגים. שימו לב לכל הפרטים. ואז ענה על השאלות שלנו.

איברים משננים 1: השאלות

  • זכור איברים 1
ריצה מוחית