מקום טלוויזיה 2021

טיפול הוא הנושא המרכזי של פרסומת הטלוויזיה החדשה שלנו. זה מיושם באופן מקצועי בבית המרקחת עם שירותי הייעוץ והתמיכה הרבים לאוכלוסייה

בחיי היומיום ניתן לראות טיפול במחוות קטנות בעבודה, במשפחה, בזמן הקניות - וגם בבית המרקחת. רוקחים אמיתיים ו- PTA מייצגים טיפול זה במקום החדש.